Avtalsvillkor för SMS-tjänster hos HelloSMS

2020-01-06

Allmänt
Vid registrering av abonnemang hos HelloSMS godkänner du som användare dessa villkor och vi förbehåller oss rätten att bryta bundet avtal om du som användare bryter mot dessa. Användare får inte använda våra tjänster, eller låta någon annan använda tjänsterna, för olagliga eller oetiska ändamål eller på sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för oss eller tredje part.

Sekretess
All den data och information som lagras hos HelloSMS lämnas inte ut till andra företag, organisationer eller privatpersoner.

Priser
För abonnemang BRONS 99kr/mån (faktureras kvartalsvis)
För abonnemang SILVER 199kr/mån
För abonnemang GULD  399kr/mån

35, 50 eller 99 öre per sms inom Sverige
Skickade sms kostar 35 öre / st till svenska mobilabonnemang för GULD
Skickade sms kostar 50 öre / st till svenska mobilabonnemang för SILVER
Skickade sms kostar 99 öre / st till svenska mobilabonnemang för BRONS

Abonnemang
Alla våra abonnemang är löpande utan bindningstid. Redan fakturerade perioder återbetalas ej.

Testkonton
Testkonton som skapas av HelloSMS är kostnadsfria.

Eget nummer
Ett eget nummer ingår som alla registrerade användare kan använda.

Obegränsat antal användare
Ni kan ha hur många användare ni vill inom företaget eller organisationen.

Antal tecken per SMS och maxlängd på meddelanden
Ett meddelande som innehåller upp till 160 tecken räknas som 1 SMS.

Om ett meddelande innehåller fler än 160 tecken så räknas ett SMS för varje 153 tecken som meddelandet innehåller.
Ett sms som innehåller upp till 306 tecken räknas alltid som 2 SMS. Upp till 459 tecken räknas som 3 SMS, och så vidare.

En längd på fler 10 SMS rekommenderas ej då det inte kan garanteras att meddelandet då kan levereras.

Precis som för sms mellan mobiltelefoner räknas även mellanslag och tomma rader som tecken.

Internationella mottagare
För internationella sms gäller individuell prislista för respektive land, kontakta oss för aktuella priser.

Leveransbesked
Du får leveransbesked när mottagaren har mottagit ditt sms, kostnadsfritt. Leveransbesked kan kopplas till och från i dina inställningar.

Inkommande sms
Ingen kostnad tillkommer för inkommande sms.

Ingen bindningstid
Valt abonnemang gäller per månad. Vill ni avsluta abonnemanget så fortlöper det endast månaden ut.

Kundklubbar
Bekräftelser skickas varje gång någon blir medlem eller avslutar medlemskap i en kundklubb, vilket debiteras som två vanliga sms.

Skicka länkar och erbjudanden i sms
Du kan skicka med länkar i dina meddelanden, och kan sedan följa statistik över hur många mottagare som följer dessa, utan kostnad.